1 2 3 4 5
 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL BBR I STOCKHOLM
 

Vi utför alltid arbeten på ett mycket professionellt sätt och alla våra kunder har varit mycket nöjda med våra tjänster. På varje objekt lämnar vi två års garanti på det utförda arbetet. Vi är utbildadeför:
Betong, Fasader, Blästring, Fog, samt PCB  enligt Svenska regler.


All vår personal har lång erfarenhet inom byggbranschens alla områden, är självgående samt med kvalité och under ansvar utför sina arbeten.


Om ni behöver personal eller underentreprenör vore vi tacksamma om vi kunde få tillfälle att vara med att lägga vårt pris på arbetena.

 

 

 

  • Bilder från utförda arbeten